چارت سازمانی خردبنیان

کادر مدیریت

بهاره آریاپور

 مدیر و موسس

نگین زرین مهر

مدیرداخلی

 مریم زارعی

مدیر آموزش

سمیه کشاورزی

روانشناس و عضو تیم آموزش

ساره توانا

عضو تیم آموزش

 

 

کادر اداری

یاسمین قادری

مدیر امور اداری

راحله چخماغ ساز

کارمند اداری

مرجان زارعی

کارمند اداری

پریسا جمشیدنژاد

کارمند اداری

مرضیه مولوی

کارمند اداری

 

 اساتید

پرندیس عینالو

شبنم بخشایش پور

مهسا حمیدی

رویا جوانمردی

فاطمه ارسطو

پریسا پرهیزکار

عاطفه بابایی

ریحانه صادقی لاری

الهه زارعی

سمیرا رضوانی

زهرا مشکا گشا

تسنیم میرانی

کیمیا بیات پور

بهاره یدالهی

پریا حبیب پور

ساناز لشکری

آیدا موسوی نسب

نوا حبیبی

مرضیه نوری نژاد

سارا هاشمی

مینا اکبری

مریم یزدانی

 

نیروی حراست و خدمات

جواد رشیدی

نیروی حراست

آفتاب حسنی

نیروی خدمات

آمنه کلانتری

نیروی خدمات

فاطمه علیایی

نیروی خدمات