rule

قوانین و مقررات

قرارداد مالی کلاس های حضوری و مجازی سال تحصیلی 1402-1401 ماده یک: طرفین قرارداد این قرارداد مابین آموزشگاه زبان خردبنیان دارای پروانه فعالیت شماره 23/9719447 صادره از سوی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک استان فارس به نمایندگی بهاره آریاپور به کد ملی 2298528519 به نشانی شیراز، خیاان قصردشت، نبش کوچه 63 تلفن:36287417 از یک طرف و متقاضیان ثبتنام سال تحصیلی 1402-1401 از طرف دیگر منعقد گردیده است. ماده دو: موضوع قرارداد آموزش زبان انگلیسی با متد بازی و سرگرمی با موضوع هفتگی برای سنین 3 الی 10 سال ماده سه: مدت قرارداد این قرارداد جهت سال تحصیلی 1402-1401(16 مهرماه 1401 الی 24 خرداد ماه 1402 ) تنظیم گردیده است. ماده چهار: مبلغ قرارداد خانه زبان (گروهی حضوری) روزهای برگزاری و شهریه ثبت نام (تومان) 5 روز در هفته 4/5 ساعته 17/600/000 3 روز در هفته 4/5 ساعته 10/600/000 2 روز در هفته 4/5 ساعته 7/100/00 2 روز در هفته 2 ساعته 3/600/000 خانه زبان ( گروهی مجازی ) روزهای برگزاری و شهریه ثبت نام (تومان) 2 روز در هفته 1/5 ساعته 3/300/000 ماده پنج: نحوه پرداخت: مبلغ شهریه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت آموزشگاه دریافت میگردد. نکات مهم و قابل توجه: 1-در صورت انصراف تا قبل از شروع ترم، مبلغ 20 درصد از شهریه کسر و مابقی بازگشت داده خواهد شد. جهت کلاس های حضوری : پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، به هیچ عنوان (مشکل در برقراری ارتباط و اضطراب جدایی ویا عدم همکاری زبان آموز با والدین جهت شرکت در کلاس ) شهریه برگشت داده نشده و تحت هیچ شرایطی هزینه برای ترم های آتی ذخیره نخواهد شد. 2-جهت کلاس های مجازی: پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، به هیچ عنوان (ضعیف بودن اینترنت والدین و مشکل در برقراری ارتباط و یا عدم همکاری زبان آموز با والدین جهت شرکت در کلاس امکان بازگشت شهریه و یا ذخیره مبلغ شهریه برای ترم آینده وجود نخواهد داشت. 3- شهریه ترم بهار سال 1402 به صورت علی الحساب محاسبه گردیده است که در سال جدید با توجه به افزایش نرخ مصوب آموزش و پرورش، به مبلغ روز محاسبه و مابه التفاوت دریافت میشود. 4- خواهشمندیم قبل از ثبت نام و پرداخت شهریه به موارد زیر توجه ویژه فرمائید: کلاس های حضوری در 2 حالت به صورت مجازی برگزار خواهد شد: الف) در صورت قرمز شدن وضعیت استان و اعلام تعطیلی سراسری از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا ب) در صورت بحرانی بودن وضعیت و به خطر افتادن سلامت پرسنل و زبان آموزان طبق صلاحدید مدیریت آموزشگاه در صورت تغییر وضعیت به مجازی، بر اساس سن زبان آموز، سطح، شرایط کلاس و صلاحدید معلم ، کلاس ها طبق یکی از 2 برنامه زیر برگزار می گردد: الف) برگزاری کلاس در دو قسمت ( هر قسمت 2 ساعت با نیمی از تعداد زبان آموزان) *لازم به ذکر است به دلیل تعداد کم زبان آموزان در هر قسمت، فرصت کافی برای آموزش به صورت کامل و طبق برنامه 4 ساعته خواهد بود و به دلیل اینکه در این 2 ساعت، تدریس، از لحاظ محتوای آموزشی عینا در حد کلاس های 4 ساعته است، امکان بازگشت مابه التفاوت شهریه وجود ندارد. ب) برگزاری کلاس ها به صورت ترکیبی: با توجه به تعداد روزهای ثبت نامی زبان آموزدر هفته ، کلاس ها به صورت ترکیبی از مجازی و حضوری برگزار می گردد. به عنوان مثال زبان آموزانی که 5 روز در هفته ثبت نام نموده اند، 2 روز را به صورت حضوری و 3 روز را به صورت مجازی در کلاس شرکت خواهند کرد. 5- پس از انجام پروسه ثبت نام، زبان آموزان جدیدالورود می بایست در جلسه مشاوره تخصصی و کارگاه مادر و کودک که توسط روانشناس مجموعه برگزار می گردد، شرکت نمایند. در صورت عدم تایید تیم مدیریت (متشکل از دکتر روانشناس و کادر آموزش)، شهریه بازگشت داده شده و ثبت نام لغو خواهد گردید.