فرم پيش ثبت نام ترم بهار ١٤٠٠

شروع كلاس شنبه ١٤ فروردين

پايان ترم چهارشنبه ٢٦ خرداد

مسئول رسیدگی : خانم مرضیه پولادفر

شماره تماس : ۳۶۲۸۷۴۱۷

در غیاب خانم مرضیه پولادفر خانم ها نگین علی پور و سمیرا پهلوان شریف پاسخگوی شما عزیزان می باشند.