علوم پایه

علوم پایه

   
مانند ریاضیات، علوم نیز در کلاس های معمولی ما به کودکان پیش دبستانی آموزش داده می شود. کودکان از طریق آزمایشات علمی می توانند چیزهای زیادی را در اطراف خود کشف کنند. بچه ها وقتی کوچک هستند بسیار کنجکاو هستند و توجه درست و به موقع به کنجکاوی آنها می تواند باعث موفقیت آنها در آینده شود.