مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

 
آموزش نحوه مراقبت از خود و دیگران به کودکان برای رشد آنها به عنوان انسان های سالم و سازنده بسیار مهم است. در خردبنیان، ما به بچه‌ها مهارت‌های ضروری زندگی را آموزش می‌دهیم که به آنها در کسب شادی و موفقیت در مدرسه، کار و زندگی شخصی کمک می کند. برخلاف ریاضی، علوم و سایر دروس، مهارت‌های زندگی اغلب در کلاس‌های درس سنتی آموزش داده نمی‌شوند. با این حال، این مهارت ها در رشد مناسب کودکان حیاتی است. برخی از مهارت های زندگی که در خردبنیان آموزش داده می شود عبارتند از: مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری، مهارت های ارتباط اجتماعی، مهارت نه گفتن، تفکر انتقادی، کمک های اولیه، سلامت فردی، پذیرش شکست، خوش پوشی، آداب معاشرت، مدیریت مالی، مدیریت زمان، استقلال و ... .